Charles Explorer logo
🇬🇧

The Northcentral Romani II

Class at Faculty of Arts |
ARM100005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vzhledem k charakteru předmětu není možné uvádět sylabus po týdnech.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hlavní součástí druhého roku tohoto předmětu je intenzivní praktická výuka jazyka, směřující k co nejrychlejšímu osamostatnění v komunikaci a práci s primárními prameny (romské texty, nahrávky, konverzace). Studenti již konverzují mezi sebou, s vyučujícími a s rodilými mluvčími, čtou a překládají romské literární texty, poslouchají, přepisují a seznamují se se subdialektní diferenciací severocentrální romštiny - s jejími regionální varietami, cílem je zdokonalená schopnost plynule

ústně i písemně v probíraném makrodialektu.