Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction into Romani Studies I

Class at Faculty of Arts |
ARM10001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tématické okruhy 1. Místo romistiky mezi vědami.

Vědy definované metodou a tématem, základní versus aplikovaný výzkum 2. Romistické instituce, organizace a konference; Gypsy Lore Society 3.

Romistické časopisy a relevantní časopisy metodou vymezených věd 4.Specifika romistiky, terénní výzkum, etická versus émická perspektiva5. Etnonymie romských skupin, typologie etnonym, endonyma a exonyma, pojem ROM 6.

Dichotomie rom - gadžo, romská exonyma pro neromy7. Nomadismus, itinerance, migrace a sedentarizace; Romové v socioekonomické perspektivě 8.

Sociální organizace romských skupin; kasta a kastovní společnost; romské skupiny v Česku a na Slovensku 9. Počátky romistiky a její vývoj v česko-slovenském prostoru do 191810.

Romistika v období první ČSR11. Česko-slovenská romistika druhé poloviny 20. století12. Dějiny lingvistické romistiky13.

Dějiny etnografického a antropologického bádání o Romech14. Romský jazyk: původ, historie, dialektologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je podat začínajícím studentům představu o historii, organizační i obsahové struktuře a záběru romistiky a spolu s tím jim předat nezbytné penzum informací týkajících se romských reálií. Předmět tak v podstatě tvoří úvod do většiny předmětů studijního plánu romistiky, které již znalosti nabyté v rámci tohoto předmětu předpokládají a dále na nich stavějí.