Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani in New Comunication Situations

Class at Faculty of Arts |
ARM100015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

a) jazyková situace menšinových jazyků a language management b) romština v nových komunikačních situacích c) romská onomaziologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška poskytuje úvod do sociolingvistiky a analyzuje situaci menšinových jazyků, zejména vliv vstupu do nových domén na celou strukturu těchto jazyků. Zaměřuje se i na language management.

Druhá část přednášky se zaměřuje konkrétněji na romský jazyk, zejména jeho intelektualizaci, rozvoj písemné formy i vývoj pravopisu a dále kategorizuje a vysvětluje jednotlivé postupy při tvorbě pojmenovávacích jednotek v romštině s důrazem na jejich využitelnost při rozvoji nových jazykových prostředků.