Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethnology of the Slovak Roma

Class at Faculty of Arts |
ARM100022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina (seznámení s průřezovými tématy; požadavky k atestaci)

2. Narození dítěte, jeho pojmenování (aver svetos; romano / aver nav, přezdívky, oficiální jména)

3. Ochrana novorozence, nemoci (guľi daj apod.; indraľori apod.; uhranutí; jagalo paňi)

4. Křest a kmotrovství (obřad a oslavy křtu, jeho význam; kmotrovské vztahy a závazky)

5. Rodina, demografie, status (fajta X fameľija; demografické charakteristiky; status vrozený, připsaný a získaný)

6. Sídla a obydlí (osada, ghetto - o sobě / v rámci obce; bydlení - užitek a výzdoba; proměny)

7. Děti a sourozenci (péče o dítě; postavení a úlohy dítěte v rodině; sourozenecké konstelace)

8. Jazyk a folklor (osvojování jazyka; romština a majoritní jazyk; sociolingvistická situace; útvary lidové slovesnosti)

9. Vzdělávání a výchova (v rodině; ve škole; v rámci církve)

10. Zaměstnání - řemesla a služby (tradiční způsoby obživy; systém džadžmámí)

11. Zaměstnání - hudba a kovářství (druhy hudební produkce; specifika romského kovářství; projevy úcty; paťiv X ladž; degešství; migrace)

12. Svátky výročního cyklu (Vánoce, Velikonoce, Kermeše)

13. Tělo a tělesnost (mužské a ženské; odívání a zdobení těla: šaty, šperky, účesy, tetování, barvy)

14. Reflexe vlastního pobytu v terénu (souběh předmětu s předmětem Terénní výzkum)

15. Dospívání (čhaj, čhavo / ternochar; piraňi X romňi; seznamování; menstruace; projevy sexuality)

16. Magické představy a praktiky (typy a druhy magie; věštby; přísahy; klatby)

17. Zásnuby a sňatek (mangavipen; svatební rituál; pre čeranki; prokreační rodina; pristašis)

18. Bori a těhotenství (postavení bori; ochrana matky a plodu / dítěte v těhotenství; potraty)

19. Strava a stolování (tradiční pokrmy; příprava jídla; nečisté potraviny; zacházení s jídlem)

20. Porod, manželství a rodičovství (narození dítěte; proměny statusu; postavení a role muže / otce a ženy / matky)

21. Stáří a nemoc (postavení starých lidí a prarodičů; léčitelství)

22. Smrt a pohřeb (péče o umírající; pohřbívání; hroby a hřbitovy)

23. Představy o posmrtném životě (revenantni - mule; aver svetos)

24. Průřezová témata rodina (příbuzenství) a genderové role - shrnutí

25. Průřezová témata transcendentno a rituální čistota - shrnutí

26. Průřezová témata romství a sociální kontrola - shrnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je uvedením do kultury tzv. slovenských Romů a zároveň do základních konceptů romistické etnologie (antropologie).

S jednotlivými kulturními fenomény jsou studenti seznamováni prostřednictvím etnografického materiálu (literatura, audiovizuální pomůcky). Na šesti průřezových tématech (rodina a příbuzenství; genderové role; religiozita; rituální čistota; romství; sociální kontrola) jsou objasněny základní pojmy typické pro romistická bádání (paťiv X ladž; bori; mule atd.).

Cílem předmětu je, aby studenti a) se orientovali v duchovní a hmotné kultuře tzv. slovenských Romů; b) byli schopnost interpretovat vybrané kulturní fenomény v kontextu romistické etnologie.

POŽADAVKY K ATESTACI: zápočet (po zimním semestru): splnění písemného testu, zakoženého na průběžné četbě zkouška (po letním semestru): ústní zkouška z celého roku, z dílčích i průřezových témat