Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARM100023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný průběh v zimním semestru: 1.-6. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat. 7.-12.

Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Po absolvování semináře v zimním semestru student odevzdává stručnou osnovu bakalářské práce a seznam literatury včetně anotací základních položek seznamu. Předpokládaný průběh v letním semestru: 1.-10.

Prezentace postupu práce na vybrané kapitole bakalářské práce. 11.-13. Shrnutí základních postupů a možných problémů vyplývající z předchozích prezentací.

Po absolvování semináře student odevzdává část dosud zpracované práce, v min. rozsahu 50% zamýšleného celku.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.

Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.

Study programmes