Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Research I

Class at Faculty of Arts |
ARM100024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Student uskuteční samostatný terénní výzkum, z nějž napíše písemnou práci. Seminář probíhá formou konzultací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V úvodu semináře budou pojednána témata jako výzkumník v terénu, metody sběru jazykových i etnografických dat, jazykovědné i etnologické metody zpracování dat.

Hlavní částí semináře tvoří vlastní pobyt v terénu, organizovaný v malých skupinkách či jednotlivě. V závěru semináře bude konzultován terénní výzkum jednotlivých účastníků semináře, následující zpracování dat i samotné písemné práce jako konečné výstupy.

Plnění předmětu lze posunout do akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém si student takový předmět zapsal.