Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany Art

Class at Faculty of Arts |
ARM100025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Romská hudba - obecný nástin problematiky

2. Hudba v Indii

3. Hudba Romů a příbuzných skupin - Asie

4. Romská hudba na Balkáně I

5. Romská hudba na Balkáně II

6. Romská hudba v Rusku

7. Flamenco a romská hudba ve Španělsku

8. Romská hudba v Uhrách

9. Hudba sinto-manušské romské skupiny a rom-jazz

10. Rom-pop u nás i ve světě

11. Post - rompop a fúze

12. Současná romská world music

13. Literární folklór slovenských Romů

14. Literární folklór Romů ve světě

15. Polofolklórní a ohlasová literatura slovenských Romů

16. Nejvýznamnější romští básníci u nás

17. Nejvýznamnější romští prozaici u nás

18. Romská beletrie psaná v češtině a slovenštině

19. Romská moderní beletrie ve světě I

20. Romská moderní beletrie ve světě II

21. Vizuální kultura v Indii

22. Romské výtvarné umění u nás a ve světě

23. Romské divadlo

24. Romský film a televize

25. Shrnutí: Romské umění mezi tradicí a modernizací

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s tradičními i netradičními druhy umění u Romů, s jejich proměnami a rozdíly dle jednotlivých regionů ve světě a dle jednotlivých romských skupin. Větší část přednášky je věnována dvěma nejrozvinutějších druhům romského umění: především je to hudba, které se Romové věnovali tradičně i profesionálně a v několoika zemích dokonce spoluutvářeli hudební tradici. Potom je to literatura, kde je ukázána cesta od folkloru k literatuře umělé a studenti jsou v dostatečné míře seznámeni s romskou tvorbou. slovesností slovenských Romů, kategorizuje ji a ukazuje na textech její přechod přes polofolklórní literaturu a literaturu ohlasovou k literatuře plně autorské. Podává přehled literatury slovenských

Romů psané ve slovenské romštině, v ostatních dialektech i v majoritních jazycích. Studenti jsou seznámeni i s uměním, které u Romů dlouhou tradici nemá (film), nebo na ni navazuje velmi omezeně (výtvarné umění, divadlo).