Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodological seminar

Class at Faculty of Arts |
ARM100028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Zásady vědecké práce oproti publicistice a beletrii, práce s informací. Styly jednotlivých výstupů.

2. Zásady vědecké práce v textech. Citace a plagiáty.

3. Abstrakt, klíčová slova, recenzované časopisy.

4. Etické aspekty výzkumu a publikace

5. Etické aspekty v jednotlivých subdisciplínách romistiky, příklady z terénu

1.6. Etické aspekty v jednotlivých subdisciplínách romistiky, příklady z terénu

2.7. Etické aspekty v jednotlivých subdisciplínách romistiky, příklady z terénu

3.8. Zásady pobytu v terénu, zejména v tradičních romských komunitách

9. Fonetika a fonemika a obdoba tohoto protikladu v antropologii - etická a emická perspektiva10. Základy záznamu zvuku a obrazu

11. Přepis a zpracování nahrávek, technické a etické zásady práce s databází romských nahrávek.

12. Diskuse, opakování

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznámí posluchače – tam, kde je to nutné, formou přímé výuky, jinak formou odkazů – se základními metodami a návyky studentské a odborné činnosti. Dále se věnuje metodám práce s nahrávací technikou, která je v romistice velice podstatná, standardu přepisu nahrávek, který v romistice platí, citacím a práci s literaturou a jinými prameny. Absolvent předmětu by se měl umět orientovat ve vysokoškolském prostředí, vyhledávat informace v knihovnách a na internetu a umět se v nich základním způsobem orientovat a zpracovávat je. Dále by měl umět bez vážnějších problémů pořídit nahrávku na poloprofesionálním zařízení. Získá rovněž přehled o základních rysech vědeckých výstupů. Důraz je kladen na výzkumnou a publikační etiku, jejíž aspekty studentům přiblíží i hosté z různých oblastí romistiky, kteří budou diskutovat své terénní zkušenosti a etická dilemata, na která narazili..

Podmínkou atestace je jednak referát, přiřazující odůvodněně vybraný text s romskou tematikou do jednoho ze 3 stylů (uměleckého, publicistického nebo vědeckého) + úspěšné splnění písemného testu ze všech dalších hlavních témat předmětu.