Charles Explorer logo
🇬🇧

North Central Romani II

Class at Faculty of Arts |
ARM100030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je založen na intenzivní výuce jazyka, směřující k co nejrychlejšímu osamostatnění v komunikaci a práci s primárními prameny (romské texty, nahrávky, konverzace). Přednášková část spočívá ve výkladu základních gramatických struktur východních dialektů severocentrální romštiny.

Důraz se klade na analytické uchopení jazyka, které je předpokladem k pozdější aktivní práci s jazykem a zároveň nerodilým mluvčím pomáhá v systematičtějším osvojení praktických jazykových schopností. Obsahem seminární části je intenzivní procvičování gramatiky i nácvik základních konverzačních frází s cílem osvojit si aktivní praktickou znalost jazyka.