Charles Explorer logo
🇬🇧

North Central Romani III

Class at Faculty of Arts |
ARM100031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata gramatiky probíraná po týdnech (podle učebnice Šebková a Žlnayová

1999):

1. Dativ

2. Participia a další nefinitní slovesné tvary

3. Iterativa (frekventativa)

4. Perfektivní minulý čas

5. Lokativ a předložkové vazby

6. Slovesně-jmenné a neosobní vazby

7. Flexe mediopasivních sloves (tzv. sloves

3. třídy)

8. Ablativ

9. Tranzitivní a intranzitivní slovesné derivace

10. Instrumentál

11. Kondicionál irealis

12. Genitiv

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem zimního semestru je ukotvit znalost gramatiky jazyka načerpanou v prvním roce studia a postupně rozvíjet schopnost v jazyce samostatně komunikovat.

Přednášková část spočívá ve výkladu obtížnějších gramatických struktur východních dialektů severocentrální romštiny. Důraz se klade na analytické uchopení jazyka, které je předpokladem k pozdější aktivní práci s jazykem a zároveň nerodilým mluvčím pomáhá v systematičtějším osvojení praktických jazykových schopností. Obsahem seminární části je intenzivní procvičování náročnější gramatiky, rozvíjí se konverzační schopnosti i práce s psaným materiálem. Posluchači by po absolvování předmětu Severocentrální romština III měli získat kompletní přehled o základní gramatické struktuře severocentrální romštiny a schopnost bez větších chyb komunikovat ústně i písemně v probíraném interdialektu minimálně na úrovni A2 podle CEFR.