Charles Explorer logo
🇬🇧

North Central Romani V

Class at Faculty of Arts |
ARM100033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ve třetím roce předmětu romštiny se rozvíjí zejména samostatnost komunikace a zvládání rozsáhlejších komunikátů. Student by měl být schopen bez problémů porozumět komunikaci rodilých mluvčích v přirozeném prostředí (práce s audio a videonahrávkami) a měl by si osvojovat schopnost komunikačně zvládnout i obtížnější témata (např. popis aktuálních politických událostí). Ve spolupráci s vyučujícím budou studenti pracovat na rozšíření slovní zásoby podle stanovených okruhů (vypisování ze slovníku a přepisů, rozšiřování korpusu o známá dialektní synonyma atp.). Úspěšní absolventi předmětu by měly ovládat východní makrodialekt severocentrální romštiny na úrovni B2 – C1 (podle CEFR), a to ve všech rovinách (mluvení, psaní, poslech, interakce).

V další dvojhodinovce předmětu se pak detailně probírá na pokračování rozsáhlejší text, který je studentům záměrně zprostředkováván po jednotlivých stránkách (v současné době je to delší životopisné vyprávění Tery Fabiánové), a který se kromě čtení, jazykového rozboru a překladu variuje, rekapituluje, rozebírá, vymýšlejí se alternativy a stává se základem konverzace.

Zápočet je za plnění průběžných úkolů. Zkouška je ústní a zkoumá zejména jistotu a plynulost konverzace v severocentrální romštině, základem se stává většinou probíraný dlouhý text.

V distanční podobě probíhají hodiny obou částí předmětu online.