Charles Explorer logo
🇬🇧

Vakeriben andre romaňi čhib (= Romani speaking)

Class at Faculty of Arts |
ARM100034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto předmětu je rozvinout schopnost plynule komunikovat na pokročilé úrovni v severocentrální romštině, což představuje schopnost sám vést konverzaci s rodilým mluvčím, převyprávět vyslechnutý neznámý text. Celý předmět je vyučován výhradně v romštině, kterou používá jak vyučující, tak studenti. Kromě konverzace a převypravování vyslechnutých projevů probíhá v romštině i popis jazyka a vysvětlování jednotlivých mluvnických jevů, čímž se studenti učí ještě nepříliš zažité romské mluvnické názvosloví a zvykají si na používání jazyka v jiných doménách než je vyprávění. Používání jiných stylových vrstev je dále rozvíjeno diskusemi na aktuální společenská témata. V tomto předmětu se rovněž rozvíjí písemný projev a reflexe literárních děl psaných v severocentrální romštině.

Absolventi předmětu ovládají východní makrodialekt severocentrální romštiny na úrovni C1 (podle CEFR).