Charles Explorer logo
🇬🇧

Roma and India: an interdisciplinary discourse on the origin

Class at Faculty of Arts |
ARM100035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální předmět představuje více než dvousetletý vývoj akademického diskursu o indickém původu Romů. Cílem je poskytnout vhled do různých teorií o původu Romů i do odlišných metodologií různých disciplín k tématu, zejména lingvistiky, literárně orientované filologie, historie, kulturní antropologie a genetiky.

Úvodní hodiny přednášky poskytují základní informace o indickém subkontinentu s ohledem na jejich relevanci pro studenty romistiky.