Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Roma: seminar written assignement

Class at Faculty of Arts |
ARM100039

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Písemná práce v rozsahu 10-15 NS. Téma práce si volí student na základě předchozího absolvování předmětu

Dějiny Romů na území bývalého Československa a/nebo Dějiny Romů ve světě, po konzultaci s vyučujícím. V práci student prokazuje schopnosti samostatně vyhledat relevantní dostupnou literaturu k tématu a kriticky s ní pracovat.