Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to General Anthropology

Class at Faculty of Arts |
ARM10004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto předmětu je uvedení do antropologické problematiky, s důrazem na anglosaskou podobu kulturní a sociální antropologie. Studenti by se tedy seznámit se základními problémy tohoto oboru jako subdisciplíny antropologie, analytický koncept kultury, etnocentrismus a kulturní relativismus, jazyka a kultura, socializace a enkulturace, kulturní změna, kosmologie, náboženství, hra a umění, rituál, sexualita a kultura, koncept společnosti, manželství a rodina, příbuzenství, sociální stratifikace, sociální kontrola, politická organizace společnosti, ekonomická organizace společnosti, terénní výzkum atp.