Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani music

Class at Faculty of Arts |
ARM100040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Romská hudba - obecný nástin problematiky

2. Hudba v indickém Radžastánu

3. Hudba Romů a příbuzných skupin - Asie, Turecko a Řecko

4. Romská hudba na Balkáně (zbytek)

5. Romská hudba v Rumunsku (a Slovinsku)

6. Romská hudba v Uhrách (a Rakousku)

7. Romská hudba na Slovensku a v českých zemích8. Romská hudba v Rusku9. Flamenco a romská hudba ve Španělsku10. Hudba sinto-manušské romské skupiny a rom-jazz

11. Olaští Romové - hudba hraná pro sebe12. Přejímky a vzájemné ovlivňování, fúze13. Rompop, post - rompop u nás a ve světě

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s hudební tvorbou Romů, s jejími proměnami a rozdíly dle jednotlivých regionů ve světě a dle jednotlivých romských subetnických skupin, rovněž se snaží postihnout vývoj v čase. Přibližuje hudbu jako umění, kterému se mnohé romské skupiny tradičně věnovaly i profesionálně a v několika zemích dokonce Romové spoluutvářeli místní hudební tradici. Student má získat přehled zejména o historii i současnosti romské hudby v jednotlivých geografických oblastech a subetnických skupinách, a naučit se i rozeznávat ji podle charakteristických rysů. Částečně bude seznámen s průnikem nových stylů do současné romské hudby a hudebních fúzí jak romsko-majoritních, tak romsko-romských. Nejdůležitěšjší součástí přednášky je poslech, a to jak komentovaný při hodinách, tak zadávání hudby z jednotlivých oblastí k domácímu poslechu.

V PREZENČNÍ formě probíhá předmět formou výkladu s komentovaným poslechem, významně doplněným domácím poslechem celých alb uložených na elektronickém úložišti předmětu. Součástí jsou i stručné webové prezentace jednotlivých témat na úložišti.

V DISTANČNÍ formě pak přednáška probíhá střídáním on-line výkladových hodin, při kterých si studenti ve vyhrazených časech přehrávají připravené nahrávky z úložiště a významně rozvedených prezentací doplněných komentovanými ukázkami. Významnou součástí je rovněž domácí posleche celých alb uložených na elektronickém úložišti předmětu.

ATESTACI tvoří dvoudílný test:

Studenti mají dle poslechu 3 písní (jsou jim přehrány 2x, v distanční formě je jim dán čas na dvojí přehrání stažených nahrávek) určit, ze kterého regionu pocházejí, a svou volbu odůvodnit charakteristickými rysy.

Další částí je 1 teoretická přehledová otázka na 1 z probíraných regionů romské hudby.