Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani arts

Class at Faculty of Arts |
ARM100041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.Specifika umění - dominance estetické funkce. Folkloristika, literární folklór Romů u nás a ve světě. Polofolklórní, ohlasová a moderní literatura.

2. Nejvýznamnější romští básníci u nás a na Slovensku

3. Nejvýznamnější romští prozaici u nás a na Slovensku

4. Romská moderní beletrie ve světě

5. Vizuální kultura v Indii

6. Romské výtvarné umění u nás a na Slovensku

7. Romské výtvarné umění ve světě

8. Současné profesionální výtvarné umění Romů u nás

9. Romské divadlo I

10. Romské divadlo II

11. Romský film I

12. Romský film II - Tony Gatlif

13. Romský tanec, fotografie a televize

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška po krátkém úvodu do oblasti umění seznamuje s tradičními i netradičními druhy umění u Romů (s výjimkou hudby), s jejich proměnami a rozdíly dle jednotlivých regionů ve světě a různých okolností vývoje. Úvodní část přednášky je věnována nejrozvinutějšímu a nejtradičnějšímu z těchto druhů, literatuře. Studenti jsou na základě výkladu i vlastní četby seznámeni s lidovou slovesností Romů, a sledují na textech její přechod přes polofolklórní literaturu a literaturu ohlasovou k literatuře plně autorské v nejrůznějších podobách. Seznamují se literaturou psanou Romy v severocentrální romštině, v ostatních dialektech i v majoritních jazycích. Další oddíly jsou věnovány umění, které u Romů na existující tradici navazuje velmi omezeně (výtvarné umění, divadlo), nebo které u u nich dlouhou tradici nemá (film, fotografie).

Výklad zejména pomáhá v orientaci v problematice, důležité je vlastní seznamování s uměleckými díly – četba a prohlížení.