Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialectology of North Central Romani

Class at Faculty of Arts |
ARM100043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah zimního semestru:

1. Co je to dialektologie, rozdíl mezi jazykem a dialektem2. Nářeční kontinua, jazykové difuze3. Jazyková divergence versus konvergence, klasifikace dialektů4. Metody sběru dialektologických dat, nářeční atlasy5. Historie romistické dialektologie6. Přehled romských dialektů7. Nářeční variabilita fonologie severocentrální romštiny I: vokalismus a suprasegmentální rysy8. Nářeční variabilita fonologie severocentrální romštiny II: konsonantismus9. Nářeční variabilita gramatiky severocentrální romštiny10. Nářeční variabilita lexika severocentrální romštiny Obsah letního semestru:

1. Předválečné česko-moravské dialekty romštiny2. Romské dialekty Trenčínska3. Romské dialekty Záhoří

4. Romské dialekty Kysuc5. Romské dialekty Pováží z okolí Hlohovce6. Romské dialekty Horehroní7. Tzv. "šoškárské" romské dialekty severního Gemeru8. Romské dialekty východního Gemeru9. Romské dialekty jihovýchodního Polska10. Romské dialekty západní Ukrajiny (Haliče)11. Jihocentrální dialekty romštiny

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit studenty s dialektologickou teorií na straně jedné a s nářeční variabilitou severocentrální romštiny na straně druhé. Osu semináře tvoří průběžná práce na přepisech romských nahrávek z různých částí Slovenska a – v poněkud menší míře – i okolních zemí a jejich dialektologická analýza.

Absolvent předmětu získá praktický přehled o nářeční různorodosti severocentrální romštiny i schopnost najít a popsat v jazykovém materiálu dialektologicky definiční rysy a přisoudit materiál i vybrané jevy příslušným dialektům. Předmět svým obsahem doplňuje a rozšiřuje základní předmět jazyka Severocentrální romština I–V.