Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor seminar

Class at Faculty of Arts |
ARM100044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

zimní semestr:1.-2. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení harmonogramu prezentací a oponentur.3.-7.

Prezentace základního plánu bakalářských prací (téma, pracovní otázky, plán práce, základní literatura). Kritický rozbor přístupu k tématu a zvolené literatury.8.-12.

Prezentace rozpracovaného plánu bakalářských prací (osnova, rozšířený seznam literatury, výběr textu ke společné debatě). Kritický rozbor přístupu k tématu a zvolené literatury, debata nad vybraným textem.13.

Společná revize finálního zpracování zadání bakalářské práce, debata nad vybranými problémy v přístupech k plánování a rozpracování prezentovaných bakalářských prací. letní semestr:1.úvodní hodina, zhodnocení postupu jednotlivých prací, harmonogram2.-5.Debata nad vybranou literaturou – výběr dle prezentujícího a zpracovávaného tématu6.-12.Prezentace jedné rozpracované kapitoly BP a debata k ní

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář zaměřený na vedení k základnímu rozpracování bakalářské práce jako odborně zaměřené písemné práce většího rozsahu. Posluchači v rámci předmětu zformulují téma bakalářské práce a základně jej rozpracují (vyhledávání a výběr literatury k tématu, plán práce, základní osnova textu, rozpracování vybrané kapitoly).

Cílem předmětu je též získávání zkušeností s prezentací vlastní práce a kritickou rozpravou o struktuře a uchopení jiných prací.

Study programmes