Charles Explorer logo
🇬🇧

Roma in public discourse

Class at Faculty of Arts |
ARM100048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář zaměřený na debatu soustředěnou na témata, která se v souvislosti s Romy objevují v mainstreamových médiích průběžně (sociální práce, bydlení, vzdělávání, ústavní péče, migrace), nebo ad hoc (holokaust a památník v Letech, seriál Most!), ale zároveň i na témata, která v jiných typech médií vytvářejí mediální protiobraz (politická participace, aktivismus).