Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociolinguistics of Romani I

Class at Faculty of Arts |
ARM100050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zimní semestr (Komunikační situace romštiny I) se zaměří na témata, kterými se zabývají sociolingvistika (resp. sociologie jazyka) nebo lingvistická antropologie a které jsou relevantní pro Romy a mluvčí romštiny v ČR, na

Slovensku, ale i v jiných zemích.

Jednotlivé hodiny se zaměří jak na makrosociální úroveň (charakterizace multilingvních situací na státní úrovni, ochrana menšinových jazyků, jazyková směna, možnosti revitalizace atd.), tak na úroveň mikrosociální, interakční

(výběr jazyka, užívání různých jazykových registrů mluvčími romštiny). Samostatné hodiny budou věnovány tematice češtiny Romů a tzv. romského etnolektu češtiny. V závěru první části bude jedna hodina věnována komplexnímu popisu jazykové situace Romů ve vybraných lokalitách/regionech.

Letní semestr (Komunikační situace romštiny II) se zaměří konkrétněji na expanzi romštiny do nových domén, její intelektualizaci, rozvoj písemné formy. Sleduje vliv nových funkcí na strukturu jazyka a vliv samotného pojímání romštiny na procesy jazykového managementu. Následuje část zaměřená konkrétněji na jazykovou strukturu:

Jednak je to problematizace romského pravopisu, strukturovaná dle jednotlivých ortografických prvků. Strukturní

část dále obsahuje kategorizaci a vysvětlování jednotlivých postupů při tvorbě pojmenovávacích jednotek v romštině s důrazem na jejich využitelnost při rozvoji jazykových prostředků potřebných pro nové domény.