Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammar of the Northcentral Romani II

Class at Faculty of Arts |
ARM10008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1-2 Morfologie: základní pojmy 3 Substantivní flexe 4 Adjektivní flexe 5 Interogativa 6 Indefinita 7 Totalizátory 8 Heteropronomina 9 Demonstrativa 10-11 TAM kategorie 12-13 Flexivní třídy sloves 14-15 Syntax: základní pojmy 16-17 Subjekty, objekty a posesivní konstrukce 18 Komparativní konstrukce 19 Lokální pádové vztahy 20 Temporální pádové vztahy 21 Komplementace 22 Relativizace 23 Adverbiální subordinace 24 Koordinace 25 Tzv. funkční slova

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální přednáškový kurz představuje gramatiku centrálních dialektů české a slovenské romštiny z perspektivy obecné strukturní lingvistiky a lingvistické typologie. První semestr je věnován vybraným otázkám morfologie, druhý semestr pak vybraným tématům syntaktickým.

Důraz je kladen synchronní hledisko, ve vybraných oblastech se však v kurzu přihlíží i k diachronním aspektům romských gramatických struktur.