Charles Explorer logo
🇬🇧

Indian Historical and Sociocultural Background

Class at Faculty of Arts |
ARM400003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška podává výklad indických kořenů romství. Jde o základní indologické informace vybrané se zřetelem k jejich relevanci pro romistiku.