Charles Explorer logo
🇬🇧

Conversation

Class at Faculty of Arts |
ARM400007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. - 26. lekce: konverzace na vybraná témata (například na základě současného dění, článků atp.), probrání problematických jevů v jazyce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář rozvíjí aktivní znalost slovenské romštiny s důrazem na pasivní znalost jejích dialektů a komunikační odlišnosti češtiny a romštiny