Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Vlach Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM400008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je úvodem do olašské romštiny, seznamuje s její gramatikou, základní slovní zásobou a systémovými odlišnostmi od romštiny slovenské. Absolvent by měl získat orientační pasivní znalost olašské romštiny, alespoň její psané formy.