Charles Explorer logo
🇬🇧

Lore and Literature of the Slovak Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM400010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s tradiční slovesností slovenských Romů, kategorizuje ji a ukazuje na textech její přechod přes polofolklórní literaturu a literaturu ohlasovou k literatuře plně autorské.