Charles Explorer logo
🇬🇧

Slovak Romany III

Class at Faculty of Arts |
ARM400016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vzhledem k charakteru předmětu není možné uvádět sylabus po týdnech.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ve třetím roce kurzu romštiny se rozvíjí zejména samostatnost komunikace a zvládání rozsáhlejších komunikátů. Kromě rozvoje smyslu pro jednotlivé variety probíraného makrodialektu a rozvoje slovní zásoby i jemnějších nuancí gramatiky a stylistiky pracují studenti ještě více s nahrávkami, které zároveň i sami pořizují a vypravují i převypravují delší texty na nejrůznější témata.

Cílem je velmi dobrá schopnost plynule komunikovat zejména ústně v probíraném makrodialektu, což představuje schopnost sám vést konverzaci s rodilým mluvčím, převyprávět vyslechnutý neznámý text, přepsat nahrávku pořízenou v některém ze subdialektů severocentrální romštiny apod.