Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany Dialects in the World

Class at Faculty of Arts |
ARM400023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. semestr - dialektologe romštiny

1. Dialektologie: základní pojmy

2. Modely klasifikace romských dialektů

3. Tzv. pararomštiny

4. Britské romské dialekty

5. Sintské a manušské romské dialekty

6. Finské romské dialekty

7. řSeverovýchodní romské dialekty

8. Centrální romské dialekty

9. Balkánské romské dialekty

10. Vlašské romské dialekty

11. Ostatní romské dialekty II. semestr - dějiny romštiny

1. Historická lingvistika: základní pojmy

2. Indo-árijské dědictví I: proto-romská fonologie (Michael Beníšek)

3. Indo-árijské dědictví II: proto-romská morfologie (Michael Beníšek)

4. Romština a ostatní "domské" jazyky (Michael Beníšek)

5. Raná romština a její rekonstrukce

6. Romština v kontaktu I: lexikální přejímky

7. Romština v kontaktu II: gramatické přejímky

8. Od rané romštiny k dnešním dialektům I: fonologie

9. Od rané romštiny k dnešním dialektům II: nominální morfologie

10. Od rané romštiny k dnešním dialektům III: verbální morfologie

11. Od rané romštiny k dnešním dialektům IV: syntaktické struktury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Typologický přehled romských dialektů ve světě. Posluchači získají zejména představu o morfo-syntaktických typech a lexikálních specifikách, což je zároveň základem diachronního pohledu na romštinu.

Přednáška bude doplněna četbou textů.