Charles Explorer logo
🇬🇧

A Modern Indian Language Course - Romany for non-Romists 1

Class at Faculty of Arts |
ARM400201

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní kurz romštiny, určený hlavně pro zájemce z řad studentů, jejichž obory s romistikou nějakým způsobem souvisí ( indologie, etnologie, sociologie, sociální práce, lingvistika, pedagogika, kulturologie, antropologie a další).