Charles Explorer logo
🇬🇧

A Modern Indian Language Course - Romani 2 (for non-Romists)

Class at Faculty of Arts |
ARM400204

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní kurz romštiny, určený hlavně pro zájemce z řad studentů, jejichž obory s romistikou nějakým způsobem souvisí ( indologie, etnologie, sociologie, sociální práce, lingvistika, pedagogika, kulturologie, antropologie a další).