Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARM500004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní diplomové práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.

Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě práce.