Charles Explorer logo
🇬🇧

World Romany Literature and Art

Class at Faculty of Arts |
ARM500005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Romské umění - obecný nástin problematiky

2. Romská hudba na Balkáně

3. Romská hudba v Rusku

4. Flamenco a romská hudba ve Španělsku

5. Romská hudba v Uhrách

6. Hudba Romů na území ČR a SR

7. Hudba olašských Romů

8. Hudba ostatních romských skupin

9. -

10. Romské výtvarné umění u nás a ve světě

11. Vizuální kultura v Indii

12. Romské divadlo

13. Romský film a televize

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s dílem slavných romských umělců nejen z tradičních oblastí umění (hudebníci, herci), ale i výtvarníků, spisovatelů, režisérů apod. ve světě i u nás.