Charles Explorer logo
🇬🇧

Editology and Translatology

Class at Faculty of Arts |
ARM500008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS a část LS translatologie

LS editologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář na praktických ukázkách seznamuje s problematikou ediční praxe a překladu romských textů. Studenti si osvojí různé úrovně redakčních zásahů do originálního textu (nahrávky) v závislosti na funkci výsledného textu, od emendace po literární úpravu, a naučí se redakčně pracovat s různými typy interferencí romštiny a majoritních jazyků.

Při překládání romských textů je kladen důraz na stylovou adekvátnost, rozdílnost významových polí romských a českých pojmů apod., opět se zřetelem k funkci výsledného textu.