Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Vlach Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM500015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod - zařazení olašské romštiny

2. Výslovnost

3. Přítomný čas, nominativ

4. Plurál, zdrobněliny

5. Infinitiv, akuzativ

6. Zájmena, vokativ

7. Imperativ, genitiv

8. Vazba "mít", budoucí čas

9. Dativ

10. Číslovky, instrumentál

11. Předložky, předložkové vazby, lokativ

12. Préteritum, ablativ

13. Perfektum

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je úvodem do olašské romštiny, seznamuje s její gramatikou, základní slovní zásobou a systémovými odlišnostmi od romštiny slovenské. Absolvent by měl získat orientační pasivní znalost olašské romštiny, alespoň její psané formy.