Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethnology of the Slovak Roma

Class at Faculty of Arts |
ARM500017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZS: obecný vhled do etnologie slovenských Romů (romské skupiny, rituální čistota, rodina atd.)

LS:

Antropologické výzkumy slovenských Romů

Reflexe ?klasických" romistických textů

Koncepce sociální konstrukce reality a diskuse kolem vymezení Romů

Reflexivita v terénním výzkumu

Nové směry zkoumání romské historie

Strategie přežití

Gender

Migrace

Církve a Romové

Romové a nové technologie/adaptabilita. Politiky vůči Romům

Školství a sociální oblast

Bohatství/Chudoba a sociální exkluze

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška volně navazuje na přednášku 'Indické historické a sociokulturní zázemí' a podává relativně synchronní etnologický popis tradiční komunity slovenských Romů.