Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany Dialects in the World

Class at Faculty of Arts |
ARM500023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Typologický přehled romských dialektů ve světě. Posluchači získají zejména představu o morfo-syntaktických typech a lexikálních specifikách, což je zároveň základem diachronního pohledu na romštinu.

Přednáška bude doplněna četbou textů.