Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Research 2

Class at Faculty of Arts |
ARM500026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Student samostatně uskuteční vlastní terénní výzkum. Seminář probíhá formou konzultací.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Po krátké teoretické průpravě, navazující na poznatky, získané během studia, se studenti zapojí do terénního výzkumu, převážně v romských osadách na Slovensku. Zápočet předpokládá aktivní účast na výzkumu a přepis získaného materiálu, klasifikovaná písemná práce (o větším rozsahu a kvalitě než u TVI) pak kvalifikovanější podíl na výsledcích výzkumu (překlad a analýza nahrávek).