Charles Explorer logo
🇬🇧

The Process of the Ethnoemancipation of the Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM500027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

§ Postoj vlády ČR k romskému etnoemancipačnímu hnutí

§ Počátky romského etnoemancipačního hnutí v Evropě

§ Holocaust Romů za 2. světové války, snahy Romů o jeho uznání a připomínání

§ Mezinárodní romské hnutí po 2. světové válce (historie jednotlivých organizací)

§ Romské hnutí v bývalém Československu, současné České republice i na půdě

Evropského parlamentu a Rady Evropy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška mapuje kořeny i novodobou historii národního sebeuvědomování Romů, vliv romského holocaustu a jeho poválečné ignorace vítěznými mocnostmi na tento proces a přináší detailní obraz zrodu mezinárodní romské politiky od 70. let 20. století.