Charles Explorer logo
🇬🇧

Dialectology of Romani A

Class at Faculty of Arts |
ARM510002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Letní semestr:

1. Základní pojmy dialektologie

2. Modely klasifikace romských dialektů

3. Tzv. pararomštiny

4. Práce s gramatikami romštiny

5. Práce s dialektologickými dotazníky

6. Severocentrální dialekty romštiny I: Východoslovenské, podkarpatské a haličské variety

7. Severocentrální dialekty romštiny II: Západoslovenské, moravské a české variety

8. Jihocentrální dialekty romštiny I: Jihoslovenské a severomaďarské variety

9. Jihocentrální dialekty romštiny II: Západomaďarské, burgenlandské a prekmurské variety

10. Komparace romských dialektů I: Fonologie

11. Komparace romských dialektů II: Nominální morfologie

12. Komparace romských dialektů III: Verbální morfologie

13. Komparace romských dialektů IV: Syntax Zimní semestr:

14. Britské dialekty romštiny

15. Sintské a manušské dialekty romštiny

16. Finské dialekty romštiny

17. Severovýchodní dialekty romštiny

18. Slovinské dialekty romštiny

19. Apeninské dialekty romštiny

20. Arlijské a erlijské dialekty romštiny

21. Pontické dialekty romštiny

22. Íránské dialekty romštiny

23. Tzv. severobalkánské (bugurdžijské, kalajdžijské a drindárské) dialekty romštiny

24. Severovlašské dialekty romštiny

25. Jihovlašské dialekty romštiny

26. Ukrajinské dialekty romštiny

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními tématy a metodami romistické dialektologie a poskytnout podrobný synchronní přehled dialektální diverzity romštiny. Úvodní lekce prvního semestru jsou věnovány teoretickým otázkám obecné dialektologie, modelům klasifikace romských dialektů a praktické instruktáži ohledně práce s dialektologickými zdroji. V dalších lekcích je představena dialektální diverzita tzv. centrální romštiny, tedy variet, které převládají v České republice a na Slovensku.

Poslední lekce prvního semestru se zabývají synchronně orientovanou strukturní komparací romských dialektů. Druhý semestr předmětu podává sociolingvistický a strukturní přehled ostatních dialektálních skupin romštiny.