Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany History

Class at Faculty of Arts |
ARM510005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na analýzu pojetí a přístupů k výzkumu dějin Romů a reflexi současného stavu romské historiografie.

Těžiště předmětu bude ve výkladu problematiky přístupu k výzkumu a popisu historie Romů včetně počátku vzniku vlastní romské historiografie (v našem prostředí zejména práce Bartoloměje Daniela, Jany Horváthové ad.) Průběžně bude celý předmět provázet výklad zaměřený na podrobnější poznání historie Romů především z hlediska analýzy dostupných pramenů a zdrojů a způsobu a možností jejich využití. Studentům budou kromě vybrané romistické a historické literatury též doporučeny vybrané přednášky z oboru české a světové historie.

Při hlubším studiu romské historie (soustředí se zejména na prostředí českých a slovenských dějin) se studenti seznámí se základními postupy kritiky historických pramenů (dle povahy, dle doby vzniku, dle provenience, atd...). V praktických seminářích budou vedeni ke schopnosti kritického zhodnocení pramenů, na základě kterého by měli dospět k vlastnímu

úsudku, respektive též schopnosti srovnání vlastního úsudku s již publikovanými vědeckými pracemi.