Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany and Ethnicity

Class at Faculty of Arts |
ARM510009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Definování etnicity a výklad definic

2. Etnicita, identita a kultura: proč a jak lidé vymezují skupiny

3. Primordialismus, situacionismus, modernismus, konstruktivismus - pojetí a představitelé

4. Fredrik Barth a teorie etnických hranic

5. Nacionalismus, vztah národ a etnicita

6. Sociální instituce reprodukující etnokulturní informaci (náboženské organizace, rodina, věkové skupiny, stát)

7. Etnická indiference, etnicita stigmatizovaných a marginalizovaných skupin

8. Indigenous people movement

9. Romské migrace a problematika přeměn identity

10. Sociální diverzita, národní emancipační hnutí v současnosti

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou etnicity, etnických skupin a nacionalismu, jejich teoretickou konceptualizací, lidovými modely, výzkumem a možnostmi aplikace na romskou problematiku. Přednášky se soustředí na následující témata: