Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Romani

Class at Faculty of Arts |
ARM510017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní pojmy historické lingvistiky

2. Raná romština a její rekonstrukce

3. Historická lexikologie I: rekonstrukce lexika v rané romštině

4. Historická lexikologie II: lexikální přejímky a rekonstrukce migrační historie romských skupin

5. Historická fonologie I: konsonanty

6. Historická fonologie II: vokály

7. Historická morfologie I: nominální flexe

8. Historická morfologie II: verbální flexe

9. Historická morfologie III: derivace

10. Historická morfologie IV: morfologické přejímky

11. Historická syntax I: struktura klauze

12. Historická syntax II: komplexní konstrukce

13. Historická syntax III: syntaktické přejímky

Annotation

Předmět pokrývá základní témata vnitřních i vnějších dějin romštiny, od tzv. rané romštiny až po současné romské dialekty.

Úvodní přednášky jsou věnovány základním pojmům historické lingvistiky a teoretickým i praktickým problémům rekonstrukce rané romštiny. Jádrem předmětu je přehledné shrnutí vývoje romských dialektů ve vybraných oblastech lexika, fonologie, morfologie a syntaxe, se zvláštním přihlédnutím k inovacím vyvolaným plurilingvismem mluvčích romštiny.

Předmět tak v diachronní a kontaktní perspektivě prohlubuje synchronní přehled variability romštiny podaný v předmětu

Dialektologie romštiny.