Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani and Indo-Aryan Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ARM510018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod, základní pojmy historické lingvistiky, srovnávací rekonstrukce

2. Původ indoárijských jazyků, vztahy k ostatním indoevropským a indoíránským jazykům

3. Staroindické jazyky

4. Středoindické jazyky

5. Novoindické jazyky

6. Vertikální postavení romštiny na časové ose vývoje indoárijských jazyků

7. Horizontální postavení romštiny mezi indoárijskými jazyky

8. Indoárijské dědictví v romštině 1: fonologie

9. Indoárijské dědictví v romštině 2: jmenná morfologie

10. Indoárijské dědictví v romštině 3: slovesná morfologie

11. Indoárijské dědictví v romštině 4: syntax

12. Indoárijské dědictví v romštině 5: lexikum

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má přispět ke komplexnímu pohledu na fenomén romského jazyka z hlediska jeho původu a genealogických vazeb. Obecným rámcem přednášky jsou základy historické a srovnávací lingvistiky indoárijských jazyků, těžištěm vývoj indoárijských struktur v romštině.

Absolventi získají jednak základní představu o časoprostorových proměnách indoárijštiny obecně a jednak schopnost identifikovat indické prvky v romštině a usouvztažnit je k některým jevům v příbuzných jazycích. Přednášku doprovázejí semináře, na kterých se učastníci učí pracovat s neznámým jazykovým materiálem, například provádět rekonstrukci pratvarů na základě předložené sady kognátů apod.

Díky tomu získají i vhled do terminologie a metodologie historické lingvistiky.