Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Research in Romany Communities

Class at Faculty of Arts |
ARM600003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

První součástí předmětu je teoretické průprava, navazující na poznatky, získané během studia, a přibližující teorii terénního výzkumu se zaměřením na specifika výzkumu v romských komunitách. Velký důraz je v semináři kladen na prezentaci a diskusi vlastních plánů výzkumu a jejich výstupů, případně jiných konkrétních textů prezentujících výzkum v romských komunitách.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

První součástí předmětu je teoretické průprava, navazující na poznatky, získané během studia, a přibližující teorii terénního výzkumu se zaměřením na specifika výzkumu v romských komunitách. Velký důraz je v semináři kladen na prezentaci a diskusi vlastních plánů výzkumu a jejich výstupů, případně jiných konkrétních textů prezentujících výzkum v romských komunitách.

Studenti se zapojí do terénního výzkumu, převážně v romských osadách na Slovensku. Zápočet předpokládá znalost teorie, aktivní účast na výzkumu a přepis či zápis získaného materiálu, klasifikovaná písemná práce pak kvalifikovanější výsledky výzkumu či podíl na nich (překlad a analýza nahrávek a ostatního materiálu, interpretace). Součástí musí být výzkum vedený v romském jazyce, je ovšem možno uplatnit romské nahrávky a překlady, které nebyly v konkrétním výzkumu použity. Výzkum není omezen časově, protože může být prováděn nejrůznějšími způsoby a metodami, ovšem předpokládá se materiál adekvátní nejméně čtrnáctidennímu stacionárnímu výzkumu.