Charles Explorer logo
🇬🇧

Processing and Analysis Recordings B

Class at Faculty of Arts |
ARM600004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má za úkol učit studenty zpracovat a informačně vytěžit romskou terénní nahrávku. Kromě technického zpracování pro standard "Pražské romistické databáze" jde o standardizovaný přepis a překlad nahrávky, anotaci a tagování. Další součástí je práce se zpracovanými nahrávkami, tedy efektivní vyhledávání v databázi. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky, neoddělitelnou od předchozí, je jazyková interpretace jednotlivých jevů, která těsně souvisí s přesností přepisu, a dále interpretace jevů souvisejících s nepřipravovaným ústním projevem. Završením je etnologická či antropologická interpretace nahrávek, zejména méně strukturovaných, které skýtají na rozdíl od mnohých novinářských rozhovorů i dotazníkových akcí mnohé nezkreslené informace o našich informantech.

Od studentů se očekává i pořízení vlastních terénních nahrávek.