Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany Subethnic Groups in the World

Class at Faculty of Arts |
ARM600005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Co jsou a nejsou romské skupiny. Koncepce etnických hranic.

2) Endo- a exoetnonyma, identita ve vztahu k subetnicitě.

3) Jazyková diferenciace jednotlivých subetnických skupin.

4) Profesní aspekt v subetnickém členění.

5) Kočovnictví, generační rozptyl a sedenterizace.

6)) Sociální organizace na příkladu vlašských skupin.

7) Klasifikace subetnických skupin Romů v ČR.

8) Subetnické skupiny v západní Evropě.

9) Subetnické skupiny ve střední a východní Evropě.

10) Subetnické skupiny na Balkáně.

11) Co vypovídá historie a ligvistika o etnogenezi jednotlivých skupin.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je obeznámit studenty s jednotlivými subetnickými skupinami Romů, s jejich sociální organizací a charakteristickými kulturními a jazykovými rysy, jimiž se odlišují od ostatních skupin. Studenti získají orientaci v systematice etnonym, základní představu o geografických a demografických charakteristikách jednotlivých skupin a z diachronního hlediska i o jejich etnogenezi.