Charles Explorer logo
🇬🇧

Contact Linguistics B

Class at Faculty of Arts |
ARM600006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět posluchače seznámí s lingvistickou subdisciplinou zabývající se rozličnými aspekty kontaktu mezi jazyky. Úvodní

část je věnována vymezení zájmu kontaktové lingvistiky, typologii kontaktních situací a individuálním a sociálním aspektům plurilingvismu. Dále se přednáška zabývá zánikem jazyka, tzv. kontaktními jazyky (pidginy, kreoly a smíšené jazyky), areálními aspekty jazykového kontaktu, přepínáním kódů, interferencí při nabývání nerodného jazyka, hierarchiemi přejímání apod. Mnoho kontaktních jevů je ilustrováno na materiálu romštiny.