Charles Explorer logo
🇬🇧

Romany Studies Anthropology B

Class at Faculty of Arts |
ARM600007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod - antropologické výzkumy slovenských Romů

2. Reflexe ?klasických" romistických textů

3. Koncepce sociální konstrukce reality a diskuse kolem vymezení Romů

4. Reflexivita v terénním výzkumu

5. Nové směry zkoumání romské historie

6. Strategie přežití

7. Gender

8. Migrace

9. Církve a Romové

10. Romové a nové technologie/adaptabilita.

11. Politiky vůči Romům

12. Školství a sociální oblast

13. Bohatství / Chudoba a sociální exkluze

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška přibližuje antropologický pohled na témata týkající se (nejen) slovenských Romů. Absolvent přednášky by se měl orientovat v hlavních teoriích, se kterými se v antropologických publikacích může setkat (konstruktivistická debata, fungování sociálních sítí, přístupy související se sociálním vyloučením a chudobou, etc.) a získat kompetenci kritického

čtení textů. Tyto kompetence by měl doložit při klasifikaci a posléze ideálně aplikovat ve vlastní výzkumné činnosti. První

část semestru bude věnována reflexi výzkumů a teorií, druhá tématům souvisejícím nejen s vnitřním uspořádáním skupin, ale především s vlivem mocenských institucí na jejich vytváření.