Charles Explorer logo
🇬🇧

Conversation in Northcentral Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM600009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Rodina, příbuzenství

2) Domácnost, strava

3) Město, vesnice

4) Příroda, zvířata

5) Cestování, obchod

6) Odívání, hygiena

7) Návštěva, oslava

8) Zdraví, nemoc

9) Hudba, hobby

10) Svátky a výročí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je rozvíjet schopnost řečové komunikace tak, aby byl student schopen plynně hovořit na běžná témata s rodilými mluvčími romštiny, kteří se budou těchto hodin pravidelně účastnit. Jazyková kompetence studenta by měla obsáhnout následující konverzační okruhy: