Charles Explorer logo
🇬🇧

Calderash Romany I

Class at Faculty of Arts |
ARMV00003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod - zařazení kalderašské romštiny

2. Výslovnost

3. Přítomný čas, nominativ

4. Plurál

5. Infinitiv, akuzativ

6. Zájmena, vokativ

7. Imperativ, genitiv

8. Vazba "mít", budoucí čas

9. Dativ

10. Číslovky, instrumentál

11. Předložky, předložkové vazby, lokativ

12. Préteritum, ablativ

13. Perfektum

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář probíhá formou praktické výuky této varianty romštiny za využití textů a nahrávek rodilých mluvčí. Gramatika vychází z učebnice Learn Romani/Das-dúma Rromanes Ronalda Lee a konverzační základy především z poslechové verze rumunsko-romské učebnice ROMAN - CIGANESC (CIOABA, Luminiţa Mihai) a znalostí vyučujícího, jenž v oblasti, kde se vyučovaná varieta používá, pobýval.